[1]
N. N. Khôi, “Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 2, pp. 162–169, Jul. 2004.