[1]
T. V. Dương and T. T. Huệ, “Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình”, Sci. Earth, vol. 26, no. 2, pp. 151–161, Jul. 2004.