[1]
L. D. Bách and N. G. Thắng, “Kiến trúc Kiến tạo Bắc Trung Bộ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 66–72, Feb. 2018.