[1]
G. Virginie, “Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 22–26, Feb. 2018.