[1]
P. N. Vũ, D. T. Hưng, and P. T. Hương, “Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 15–21, Feb. 2018.