[1]
N. V. Cư and L. V. Công, “Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 4, pp. 289–297, Dec. 2003.