[1]
L. T. Sơn and N. T. Cẩm, “Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 3, pp. 227–232, May 2002.