[1]
N. V. Hoàng, T. T. Huệ, and L. T. M. Tâm, “Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 396–408, May 2001.