[1]
P. V. Hùng, “Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 370–377, May 2001.