[1]
T. Đình Tô, “Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 1, pp. 42–48, Mar. 2001.