[1]
P. T. Trịnh, H. Q. Vinh, N. Đăng Túc, and B. T. Thảo, “Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 4, pp. 325–336, Dec. 2000.