[1]
T. T. Hòa, “Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 4, pp. 289–298, Jun. 2012.