Sơn, L. T. (2012) “Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), pp. 63–70. doi: 10.15625/0866-7187/32/1/999.