Cường, N. Q., Thà, H. V. and Lan, N. M. (2009) “Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan ‘Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam’”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), pp. 287–288. doi: 10.15625/0866-7187/31/3/9713.