Tâm, B. M., Thủy, N. T. B., Chen, F. and Hòa, T. X. (2009) “Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), pp. 17–22. doi: 10.15625/0866-7187/31/1/9663.