Tùng, Đỗ H. (2005) “Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(3), pp. 282–286. doi: 10.15625/0866-7187/27/3/9435.