Niên, B. Ấn, Hòa, T. T., Phượng, N. T., Thành, H. H., Anh, T. T. and Dung, P. T. (2017) “ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), pp. 103–114. doi: 10.15625/0866-7187/27/2/9400.