Bách, L. D., Nghi, T. and Thắng, N. G. (2017) “VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 55–59. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9384.