Tô, T. Đình and Hải, V. Q. (2017) “XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 6–13. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9376.