Sơn, P. Q., Quân, N. C. and Đoan, Đặng Đình (2012) “DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 526–537. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/532.