Lâm, D. Đình (2011) “VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC”, Science of the Earth, 33(3), pp. 436–442. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/352.