Hoàng, N. V. and Khang, Ứng Q. (2011) “MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), pp. 78–84. doi: 10.15625/0866-7187/33/1/280.