Vấn, V. V., Hòa, T. T., Borisenco, A. S., Phượng, N. T., Anh, T. T., Lam, T. H. and Thuận, Đặng T. (2008) “Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 113–118. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11743.