Sơn, V. T., Hùng, L. V. and Lan, H. T. (2007) “Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), pp. 201–207. doi: 10.15625/0866-7187/29/3/11529.