Lân, P. H. and Cường, Đào C. (2007) “Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), pp. 83–87. doi: 10.15625/0866-7187/29/1/11513.