Vũ, N. Đức and Sơn, N. H. (2004) “Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 181–187. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11476.