Khôi, N. N. (2004) “Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 162–169. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11474.