Hảo, T. Q. and Sơn, V. T. (2004) “Đặc điểm vecto cảm ứng biến thiên từ hai bên đứt gãy Sông Hồng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 136–145. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11471.