Virginie, G., Trịnh, P. T., Etienne, D., Gaston, G., Daniel, O., Long, P. V. and Vinh, H. Q. (2018) “Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 22–26. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11444.