Vũ, P. N., Hưng, D. T. and Hương, P. T. (2018) “Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 15–21. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11443.