Sơn, L. T. and Cẩm, N. T. (2002) “Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), pp. 227–232. doi: 10.15625/0866-7187/24/3/11398.