Hoàng, N. V., Huệ, T. T. and Tâm, L. T. M. (2001) “Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 396–408. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11357.