Hùng, P. V. (2001) “Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 370–377. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11354.