Tứ, N. H. (2001) “Thảm thực vật đảo Hạ Mai”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), pp. 92–96. doi: 10.15625/0866-7187/23/1/11317.