Lài, L. T., Below, H., Eidam, J., Kasbohm, J. and Kramer, A. (2001) “Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), pp. 82–85. doi: 10.15625/0866-7187/23/1/11315.