Tô, T. Đình (2001) “Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), pp. 42–48. doi: 10.15625/0866-7187/23/1/11309.