Trịnh, P. T., Vinh, H. Q., Túc, N. Đăng and Thảo, B. T. (2000) “Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 325–336. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11264.