Vũ, P. N. (2000) “Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng trong Kainozoi”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 278–289. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11260.