[1]
B. Ấn Niên, T. T. Hòa, N. T. Phượng, H. H. Thành, T. T. Anh and P. T. Dung, ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG, Vietnam J. Earth Sci. 27 (2017) 103–114. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9400.