[1]
P. Q. Sơn, N. C. Quân and Đặng Đình Đoan, DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2012) 526–537. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/532.