[1]
P. V. Hùng, Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vietnam J. Earth Sci. 30 (2008) 314–322. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11764.