[1]
V. V. Vấn, T. T. Hòa, A. S. Borisenco, N. T. Phượng, T. T. Anh, T. H. Lam and Đặng T. Thuận, Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên), Vietnam J. Earth Sci. 30 (2008) 113–118. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11743.