[1]
T. V. Dương, Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 150–154. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11655.