[1]
L. Đức An, V. Thịnh, N. A. Tuấn and N. N. Thành, Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 25–33. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11567.