Vân, Nguyễn Khanh, and Đỗ Lệ Thủy. 2009. “Nguyên nhân Và Quy luật của thời tiết mưa lớn, ‘Mưa lớn trái mùa’ vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (3):279-86. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9712.