Thắng, Tạ Trọng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Phan Thanh Tùng, and Nguyễn Văn Vượng. 2009. “Cơ sở Khoa học Trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (3):258-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9709.