Hiếu, Phạm Trung, Fukun Chen, Lê Thanh Mẽ, Vũ Lê Tú, and Nguyễn Thị Bích Thủy. 2009. “Tuổi đồn vị U-PB Zircon Trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam Và ý nghĩa của Nó”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (1):23-29. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9664.