Tâm, Bùi Minh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Fukun Chen, and Trịnh Xuân Hòa. 2009. “Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối Nhô Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (1):17-22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9663.