Tùng, Đỗ Hữu. 2005. “Đánh Giá Kinh Tế địa chất các mỏ nhỏ dầu Khí”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (3):282-86. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9435.