Niên, Bùi Ấn, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, and Phạm Thị Dung. 2017. “ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (2):103-14. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9400.